Samorząd Uczniowski

Przewodniczący – Oskar Ferenc

Zastępca Przewodniczącego – Izabela Laskowska

Sekretarz – Klaudia Pszczoła

Opiekunowie SU – Małgorzata Grzegorczyk i Dorota Kaczor