Grono pedagogiczne

Dyrektor Szkoły

Emilia Kowalska

 

Alina Mroczek– oddział przedszkolny 3-4 latki

Aneta Wójcik Wróblewska – oddział przedszkolny 5-6 latki

Anna Piechota – klasa I

Anna Trojak – klasa II

Dorota Kaczor – klasa III

Elżbieta Karczewska –  religia, historia, muzyka

Renata Kwiatek – matematyka

Małgorzata Grzegorczyk – wychowawca klasy IV, j.angielski, biblioteka

Maryla Staszek -wychowawca klasy VIII, przyroda, biologia, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

Joanna Baran – wychowawca klasy VII,  j. polski

Przemysław Pawlas – wychowawca klasy V, geografia, informatyka, logopedia,

Teresa Szkodzińska – j. niemiecki, historia

Katarzyna Machoń – chemia, fizyka, edb

Agnieszka Wronisz – wiedza o społeczeństwie

Maria Trochimiuk – technika