Godziny dostępności

Poniedziałek

10.05 -11.05 – Małgorzata Grzegorczyk

Wtorek

7.30 – 8.00 – Dorota Kaczor

9.15 – 9.45 – Elżbieta Karczewska

9.10 – 10.10 – Anna Trojak

13.00 – 13.30 – Alina Mroczek

14.25 – 15.25 – Dorota Szyszko

Środa

9.10 – 10.10 – Anna Piechota

9.40 – 10.10 – Maryla Staszek

9.55 – 10.55 – Teresa Szkodzińska

12.50 – 13.20 – Renata Kwiatek

13.00 – 13.30 – Dorota Kaczor

Czwartek

10..00 – 10.30 – Alina Mroczek

9.10 – 10.10 – Amanda Gryczan

12.00 – 12.30 – Elżbieta Karczewska

13.00 – 13.30 – Renata Kwiatek

13.00 – 14.00 – Emilia Kowalska

13.40- 14.10 – Joanna Baran

13.45 – 14.45 – Przemysław Pawlas

14.00 – 15.00 – Aneta Wójcik-Wróblewska

Piątek

9.40 – 10.10 – Maryla Staszek