Dożywianie

Opłata za dożywianie w miesiącu lutym (20 dni)
dla oddziału przedszkolnego
– wynosi: śniadanie 20 dni x 0,70 zł = 14,00 zł.
obiad 20 dni x 1,80 zł = 36,00 zł
podwieczorek 20 dni x 0,50 zł = 10,00 zł.
dla kl. „0”
wynosi: śniadanie 20 dni x 0,70 zł = 14,00 zł.
obiad 20 dni x 1,80 zł = 36,00 zł
dla uczniów klas I-VIII
– wynosi 20 dni x 1,80 zł = 36,00 zł.

Wpłaty za obiady należy dokonać do 10.02.2020 r.