Dożywianie

Opłata za dożywianie w miesiącu wrześniu (21 dni)
dla oddziału przedszkolnego
– wynosi: śniadanie 21 dni x 1,50 zł = 31,50 zł.
obiad 21 dni x 2,50 zł = 52,50 zł
podwieczorek 21 dni x 1,00 zł = 21,00 zł.
dla kl. „0”
wynosi: śniadanie 21 dni x 1,50 zł = 31,50 zł.
obiad 21 dni x 2,50 zł = 52,50 zł.
dla uczniów klas I-VIII
wynosi 21 dni x 2,50 zł = 52,50 zł.
Wpłaty za obiady należy dokonać do 10.09.2020 r.
Opłaty za dożywianie i godziny przedszkolne proszę wpłacać na konto nr: 88 8707 0006 0013 7908 2000 0003
W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc za który dokonywana jest wpłata. Rodzice z oddziałów przedszkolnych mogą zsumować kwoty za dożywianie i opłatę za dodatkowe godziny.