Dożywianie

OGŁOSZENIE
Opłata za dożywianie w miesiącu grudniu (15 dni)
dla oddziału przedszkolnego
– wynosi: śniadanie 15 dni x 0,70 zł = 10,50 zł.
obiad 15 dni x 1,80 zł = 27,00 zł
podwieczorek 15 dni x 0,50 zł = 7,50 zł.
dla kl. „0”
wynosi: śniadanie 15 dni x 0,70 zł = 10,50 zł.
obiad 15 dni x 1,80 zł = 27,00 zł
dla uczniów klas I-VIII
– wynosi 15 dni x 1,80 zł = 27,00 zł.

Wpłaty za obiady należy dokonać do 10.12.2019 r.