X GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Po kilkuletniej przerwie 19 kwietnia 2023 po raz kolejny odbył się szkolny konkurs recytatorki dla uczniów klas IV-VIII. Celem konkursu było upowszechnianie poezji, prozy i kultury żywego słowa, wspieranie i rozwijanie zdolności recytatorskich, poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów literacko-poetyckich.
Każdy uczestnik prezentował jeden dowolny utwór (wiersz lub fragment prozy), a czas prezentacji utworu nie mógł przekraczać trzech minut. Uczennice świetnie poradziły sobie ze znajomością wybranych przez siebie utworów i opanowaniem tremy. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
1. Lena Hruzewicz,
2. Maja Szlachta,
3. Klaudia Pszczoła.
28 kwietnia 2023 roku, zgodnie z regulaminem, na X Gminnym Konkursie Recytatorskim naszą szkołę reprezentowały: Lena Hruzewicz i Maja Szlachta w grupie wiekowej uczniów klas IV-VI i Natalia Jóźwiak w grupie dla klas VII-VIII.

Joanna Baran