REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rodziców i opiekunów dzieci prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych w formie:

–  papierowej – wydrukować, wypełnić i dostarczyć do  Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.

Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej dostępne są  również w sekretariacie szkoły.

 

Zarzdzenie_Wojta_-_rekrutacja_do_oddzprzedszkolnego-1

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Upoważnienie do odbioru dziecka

Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego