PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ „CUKIERKI”

6 grudnia 2022 r. uczniowie klas I – III brali udział w programie profilaktyki uzależnień pt.”Cukierki”.

Zajęcia przybliżyły dzieciom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nim związanych oraz kształtowały umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, uczyły dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym.
Anna Trojak