SPEKTAKL „OGNIEM I KRZEMIENIEM”

30 listopada w naszej szkole odbyła się lekcja historii zupełnie inna niż wszystkie. Uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w spektaklu zatytułowanym „Ogniem i krzemieniem. O prapoczątkach ludzkości na naszych ziemiach.”

Jak sama nazwa wskazuje, tematyka dotyczyła najstarszych dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem paleolitu
i mezolitu. Jest to okres w historii ludzkości, który jest dość często pomijany, a tymczasem jego zrozumienie jest kluczowe by móc pojąć skąd się wzięliśmy i dokąd zmierzamy. W trakcie pokazów uczniowie mogli wykazać się pomysłowością, inteligencją oraz praktycznymi umiejętnościami, zarówno poprzez udzielanie odpowiedzi na liczne, niejednokrotnie podchwytliwe pytania, jak i niekonwencjonalne zadania manualne takie jak np. rozpalenie ognia czy wykonanie broni z użyciem krzemienia. Podczas spektaklu uczniowie mogli zapoznać się
z technikami przetrwania w epoce zlodowacenia, pierwotnymi metodami rozpalania ognia, ówczesną bronią myśliwską, narzędziami z kamienia, poroża oraz kości, dietą ludzi żyjących w tych czasach jak i prehistorycznymi strojami i biżuterią. Na zakończenie spektaklu uczniowie mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w prymitywnym szałasie wykonanym ze skór zwierząt, czy też dotknąć i zapoznać się z narzędziami wykorzystywanymi w tamtych czasach.

Amanda Gryczan