WYNIKI IX GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

WYNIKI IX GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”

Temat: „Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać”.

Forma wypowiedzi literackiej – list.
Kryteria oceny: poziom literacki pracy, dobór środków językowych, twórczy charakter utworu, oryginalność ujęcia problematyki, poprawność stylistyczna i językowa.
Zasady uczestnictwa:
– konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z gminy Niedźwiada;
– praca nie mogła przekraczać jednej strony formatu A4 wydruku komputerowego;
– obowiązywała czcionka Times New Roman 12;
– uczeń mógł zgłosić jeden utwór.

Po zapoznaniu się z utworami komisja konkursowa, w składzie: Ariadna Ewa Zalewska i Krystyna Dziedzic, przyznała następujące miejsca:
I miejsce – Natalia Dobosz ze Szkoły Podstawowej w Górce Lubartowskiej,
II miejsce – Klaudia Pszczoła ze Szkoły Podstawowej w Pałecznicy,
III miejsce – Igor Babiracki ze Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.
Wyróżnienia otrzymali:
– Zuzanna Jemielniak ze Szkoły Podstawowej w Pałecznicy,
– Bartosz Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej w Pałecznicy,
– Natalia Sidor ze Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej.

Gratulacje!
Joanna Baran