IX GMINNY KONKURS PLASTYCZNY – REGULAMIN

Organizator: Szkoła Podstawowa im . Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy

 

Cele:

  1. Zwrócenie uwagi na ponadczasowe i uniwersalne wartości w życiu.
  2. Kształtowanie postaw prospołecznych, wrażliwości i szacunku do drugiego człowieka.
  3. Pobudzanie wyobraźni, rozwój zdolności twórczych i sposobów plastycznego wyrażania myśli i uczuć.
  4. Inspirowanie uczniów do podjęcia w swojej twórczości różnych tematów.

 

 

Tematyka: w konkursie biorą udział prace, które są ilustracją tematyki przewodniej

 

Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać .”

 

( Kardynał Stefan Wyszyński)

 

Technika: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż

Format: preferowany format A-4, A-3

Uczestnictwo: konkurs kierowany jest do uczniów szkół z terenu gminy Niedźwiada

Wiek: prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych klasy I -III, klasy IV – VIII

Opis prac:

– do pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka i udostępnianie wizerunku,

– do pracy należy dołączyć na odwrocie drukowanym pismem następujące informacje:

– imię i nazwisko oraz wiek /grupa, klasa/ autora pracy,

– nazwę placówki, do której uczęszcza uczeń,

– imię i nazwisko opiekuna.

Termin: prace prosimy dostarczyć do 3 listopada  2022 r. na adres:

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy

Pałecznica 81

21 – 104 Niedźwiada

 

Postanowienia końcowe: nadesłane prace nie będą zwracane, jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac konkursowych.

Wyniki konkursu oraz informacja o dokładnym terminie uroczystego podsumowania konkursu zostaną zamieszczone na stronie placówki http://sppalecznica.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂

Organizatorzy:                                                                                                   Dyrektor:

Aneta Wójcik-Wróblewska                                                                           Emilia Kowalska

Elżbieta Karczewska

Alina Mroczek