Dzień Edukacji Narodowej, to dzień szczególny dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Praca nauczyciela od zawsze pełniła niezwykle ważną funkcję w edukacji i wychowaniu, jednak w obecnych czasach nabiera ona wyjątkowego znaczenia. Bycie dobrym nauczycielem i wychowawcą wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również, a może nawet przede wszystkim, zaangażowania i chęci współpracy z młodym pokoleniem, otwartości na nowe wyzwania, które stawiane są współczesnemu społeczeństwu. Życzymy Państwu, aby ta niełatwa misja przynosiła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość. Życzymy, aby praca, którą wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Waszych wychowanków i ich rodzin. Pragniemy podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich umysłów i charakterów. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi oraz Emerytom życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Dyrektor Szkoły i Rada Rodziców