DBAJMY O ZDROWIE

 

21 września pani pielęgniarka Danuta Wysokińska  wygłosiła w naszej szkole krótki referat na temat zapobiegania zakażeniom, gdyż wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw każdego człowieka.