AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022

„Sprzątanie Świata – Polska 2022” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.

 

Wydarzenie pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze” ma na celu nie tylko uprzątnięcie odpadów ze wspólnej przestrzeni, ale również zwrócenie uwagi, że to my sami odpowiadamy za śmieci pojawiające się wokół nas.

Definicja „Sprzątanie świata” – [ z ang. CleanUp the World], akcja międzynarodowa, w której łączy się powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem. Akcję rozpoczął IanKiernan w styczniu 1989 w Australii. W 1993, przy poparciu Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, akcja rozprzestrzeniła się na inne kraje. Do Polski przeniosła ją pani Mira Stanisławska-Meysztowicz w 1994. Odbywa się co roku we wrześniu, a organizatorem jest fundacja „Nasza Ziemia”.
Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki, odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Zachęcamy  do likwidowania dzikich wysypisk i  przypominamy: wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy z nas mają wpływ na środowisko! Tak więc: POMÓŻMY ZIEMI!

       Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji i wyruszyli sprzątać najbliższą okolicę. Zaopatrzeni w rękawiczki i worki,  uczniowie zbierali śmieci, które zanieczyszczały przydrożne rowy, boiska szkolne i wejście do lasu. Teraz jest czysto i przyjemnie.

 

 

Koordynator akcji

Maryla Staszek