,,KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego: ,,Każdy inny – wszyscy równi”. Projekt ten ma na celu uwrażliwianie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami.