KONKURS UCZNIÓW KLAS I-III „WESOŁA PISANKA Z MOTYWEM SKO”

Konkurs plastyczno-techniczny dla uczniów klas I-III 

„ Wesoła pisanka z motywem SKO” 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na wystawie na terenie szkoły. Konkurs ma na celu rozwijanie pomysłowości, inwencji twórczej i zdolności plastycznych. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną w formie płaskiej lub przestrzennej

Prace należy przynieść do wychowawcy klasy.

Termin: do 12.04.2022 r. 

 

Organizator konkursu: Maryla Staszek