KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI DNIA ZIEMI „NASZA ZIEMIA-CZYSTA ZIEMIA”

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu. W związku  z tym organizujemy  konkurs plastyczny. Zapraszamy uczniów naszej szkoły do zapoznania się z regulaminem. 

 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego z okazji Dnia Ziemi 

 

Cele konkursu: 

– rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami, 

– kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych, 

– rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, 

– nawiązanie do obchodów Światowego Dnia Ziemi, 

– uwrażliwianie na piękno przyrody, 

– zachęcanie do poszukiwania wiedzy z różnych źródeł informacji, 

– rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności, 

– doskonalenie sprawności manualnej.  

 

  1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Pałecznicy. 
  1. Konkurs polega na wykonaniu plakatu nawiązującego do obchodów Dnia Ziemi. 
  1. Format plakatu A4 lub A3, technika wykonania dowolna. 
  1. Termin wykonania plakatu do 21.04.2022r.  
  1. Nagrody: 

Dla zwycięzców przewidziane są  nagrody niespodzianki. 

Organizator konkursu:  Maryla Staszek