KONKURS MATEMATYCZNY „60 DNI PRZED EGZAMINEM”

Szanowni Państwo!

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie organizuje w dniu 25 marca 2022 roku o godz. 9.00  Konkurs Matematyczny „60 Dni Przed Egzaminem”. Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu lubartowskiego.

Celem konkursu jest wspieranie uzdolnień uczniów, wdrażanie uczniów do samokształcenia, pobudzanie twórczego myślenia oraz wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli. Konkurs „60 Dni Przed Egzaminem” jest dla uczniów, którzy są zainteresowani matematyką.

W związku z powyższym mamy przyjemność zaprosić uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

W załączeniu przesyłamy:

Regulamin konkursu,

Kartę zgłoszenia (możliwość edycji),

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych .

Informacje na temat konkursu znajdą Państwo również na stronie internetowej szkoły https://zs2.lubartow.pl/

 

                                                                                                                                                                                                                                            Z wyrazami szacunku
Sylwia Kubik, Aleksandra Polska
koordynatorzy konkursu