GMINNY KONKURS PLASTYCZNY PT. „BOMBKA CHOINKOWA”

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych

Gminy Niedźwiada do udziału w VII Gminnym Konkursie Plastycznym

Pt. ,, Bombka choinkowa”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy.
 2. Cele konkursu
 • Zainteresowanie dzieci tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych dzieci;
 • Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
 • Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów;
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Niedźwiada.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie bombki choinkowej.
 3. Prace mogą nawiązywać do tradycji chrześcijańskiej i wykorzystywać symbole gminy.
 4. Bombka powinna być wykonana w formie przestrzennej i mieć wielkość umożliwiającą zawieszenie na choince.
 5. Do ozdobienia bombki nie należy używać gotowych elementów.
 6. Nie dopuszcza się udziału prac zespołowych. Na konkurs można nadesłać maksymalnie jedną pracę wykonaną przez jednego autora.
 7. Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o złożenie swoich prac w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy w terminie do 17.12.2021 r.
 8. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę o wymiarach 5 cm x 5cm, zawierającą: imię i nazwisko, klasę, nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
 9. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów oceni kartki  w dwóch kategoriach:

I – uczniowie klas 0- IV

II – uczniowie klas V-VIII

 1. Przy ocenie punktowane będą:
 • Estetyczne wykonanie,
 • Nowatorstwo i samodzielność prac.
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy.

Nagrody zostaną przekazane do poszczególnych szkół.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest pozostawienie zgłoszonych prac na wystawie pokonkursowej.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru eksponatów na wystawę.
 3. Prace nie będą zwracane autorom.
 4. Wszyscy zgłaszający swój udział w Konkursie zobowiązani są podporządkować się postanowieniom powyższego regulaminu.

REGULAMIN, KLAUZULA, ZGODY – DO POBRANIA