KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZYRODA W OBIEKTYWIE”

Konkurs kierowany do wszystkich chętnych uczniów z klas I-VIII.

Tematyka zdjęć obejmuje ciekawe przedstawienie obiektów      przyrodniczych, np. roślin, zwierząt, krajobrazów.

 

Przykładowe tematy:

 • Moje ulubione zwierzę domowe
 • Ciekawa, egzotyczna roślina
 • Zwierzę lub roślina z najbliższej okolicy
 • Okazałe stare drzewo (drzewa)
 • Ciekawie ukazane krajobrazy
 • Inne propozycje związane z obiektami przyrody.

 

Ważne informacje dla ucznia:

 • Format zdjęcia dowolny
 • Każdy uczestnik w kopercie składa: 1 zdjęcie podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) z dołączonym do niego tytułem i krótkim opisem
 • Zdjęcia wraz z opisem przyjmuje p. Maryla Staszek do 03.12.2021r.
 • Autorzy najciekawszych prac otrzymają pamiątkowe nagrody, wyróżnienia, dyplomy.

 

Kryteria oceny zdjęć:

 • Samodzielnie wykonanie zdjęcia
 • Przedstawiony obiekt powinien być wyraźny i czytelny dla obserwatora
 • Tytuł i ciekawy opis zdjęcia (krótki)

Pomysłowość w doborze i przedstawieniu danego obiektu przyrodniczego.

Autor: Maryla Staszek