OGŁASZAMY SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY!!!

OGŁASZAMY SZKOLNY
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE W  OBIEKTYWIE”
 

 

CELE KONKURSU:

Rozwijanie zainteresowań sztuką fotografii wśród uczniów.
Możliwość podzielenia się utrwalonymi w formie fotografii ciekawymi wydarzeniami, krajobrazami, zabytkami i urokliwymi miejscami związanymi z pobytem na wycieczce.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Adresatami konkursu są uczniowie uczestniczący w wycieczce w Góry Świętokrzyskie dnia 26.10.2021r..
2. Tematyką konkursu fotograficznego są wszelkie miejsca i wydarzenia związane z pobytem na wycieczce.
3. Terminy konkursowe:

– ogłoszenie konkursu – 28 października 2021 r.
– zdjęcia w zestawie ( należy skompresować folder ze zdjęciami za pomocą aplikacji WinRar lub 7-Zip) od 1 do max. 4 sztuk (1 sztuka z każdego zwiedzanego miejsca) składać mailowo na adres ppawlas@wp.pl do 5 listopada 2021r.

Instalacja programu WinRar

Kompresowanie za pomocą WinRar

– ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się podczas akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Komisja dokona oceny prac przyznając I miejsce oraz 3 wyróżnienia.
– dodatkowo nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły.

4. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie te zostały wykonane osobiście oraz że uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób na nich widniejących.
5. Organizatorem konkursu jest: nauczyciel geografii.