KONKURS PLASTYCZNY ” JESIEŃ „

” JESIEŃ „

Jesień urzeka nas swoim pięknem.

Za oknami zrobiło się kolorowo.

Jesienne liście i owoce mienią się tysiącami barw..

Pokaż nam, jak Ty widzisz tę niepowtarzalną porę roku, biorąc udział w naszym konkursie!!!

CELE KONKURSU:

 • Promowanie twórczości dziecięcej;
 • Rozwijanie zainteresowań i talentów plastycznych;
 • Inspirowanie do aktywności twórczej;
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego;
 • Zachęcanie do korzystania z różnych form i technik plastycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – VIII
 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych;

KLASY I – III

KLASY IV- VIII

 • Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę plastyczną formatu A3 lub A4
 • Technika dowolna (rysunek, kolaż, grafika, wydzieranka itp.), forma płaska.
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób:

Imię i Nazwisko dziecka

Klasa, do której uczęszcza.

 • Prace opisane z przodu nie będą oceniane.

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Zgodność pracy z tematem konkursu;
 • Estetyka wykonanych prac;
 • Oryginalność, pomysłowość;
 • Samodzielność wykonania pracy;
 • Walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika

wykonania.

TERMINY:

 • Prace należy złożyć do dnia 15 listopada
 • Rozstrzygnięcie konkursu – 17 listopada

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator przewiduje 3 nagrody główne w każdej kategorii wiekowej oraz

wyróżnienia.

 

ORGANIZATORZY:

Elżbieta Karczewska, Dorota Kaczor, Anna Trojak