WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna… Czytaj więcejWYTYCZNE MEiN, MZ i GIS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.