WYNIKI II ETAPU MIĘDZYDIECEZJALNEGO KONKURSU ,,CZY ZNASZ PISMO ŚWIĘTE”

WYNIKI II ETAPU MIĘDZYDIECEZJALNEGO KONKURSU

,,CZY ZNASZ PISMO ŚWIĘTE”

PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W PAŁECZNICY

Do  konkursu przystąpiło  8 uczniów

Konkurs przeprowadzono zgodnie z regulaminem. Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów do finału zakwalifikowano następujących uczniów:

 

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

Ilość punktów

1. Kowalczyk Bartosz S.P Pałecznica 26
2. Pszczoła Klaudia S.P Pałecznica 23
3. Ferenc Oskar S.P Pałecznica 26
4. Bogusz Martyna S.P Pałecznica 27
5. Dudzik Natalia S.P Pałecznica 24
6. Laskowska Izabela S.P Pałecznica 26
7. Gąsior Aleksandra S.P Pałecznica 26
8. Misiak Wiktoria S.P Pałecznica 25