„RAZEM DLA KLIMATU” KONKURS PLASTYCZNY „EKO – KREATYWNI”

W związku z obchodzonym 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej.

Konkurs adresowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas IV – VI
  • uczniowie klas VII – VIII

Cele konkursu:

– uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego;

– uświadomienie konieczności segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania;

– rozbudzanie kreatywności i wyobraźni plastycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zasady konkursu:

  • Tematem konkursu plastycznego dla klas IV – VI jest wykonanie modelu EKO – zabawki z odpadów (np. butelki plastikowe, opakowania, puszki, kartony)
  • Uczniowie klas VII – VIII mają za zadanie wykonanie plakatu promującego działania na rzecz klimatu (dowolna technika).

Wykonaną pracę należy sfotografować i przesłać na mail nauczyciela (Dziennik).

WAŻNE: Proszę, aby na zdjęciu obok wytworu znajdowała się kartka z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

Termin nadsyłania prac:

– 30.04.2021 r.

Kryteria oceny:

– oryginalność, pomysłowość

– estetykę  wykonanej pracy

– zastosowana technika

 Zapraszamy do udziału w konkursie !  Na laureatów czekają dyplomy i nagrody .

Życzymy wielu twórczych pomysłów !

Organizator konkursu

Maryla Staszek