O_W_PAlECZNICY

 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PAŁECZNICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO