ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Dnia 23 października 2020roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Pałecznicy odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I.
Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Trojak. Pierwszoklasiści wzorowo recytowali wiersze
i śpiewali piosenki . Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie przez najmłodszych uczniów uroczystej przysięgi.
Następnie pani dyrektor Emilia Kowalska pasowała dzieci na uczniów za pomocą wielkiego ołówka. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem i poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Autor: Anna Trojak