EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 26 WRZEŚNIA 2020

28 września w naszej szkolne odbył się Europejski Dzień Języków Obcych. Został on ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku i oficjalnie przypada na dzień 26 września.
Uczniowie z różnych klas podeszli do powierzonych im zadań wyjątkowo skrupulatnie. Przedstawiciele klas IV-VIII wylosowali spośród listy krajów europejskich ten, który tego dnia będą reprezentowali. W wyniku losowania wybrano Albanię, Danię, Rosję i Francję. Uczniowie postawili na swoją kreatywność-wykonywali flagi, ubierali się w kolory narodowe oraz witali się
i żegnali językiem wybranego przez siebie kraju. Zwieńczeniem lekcji było wykonanie zadań sprawdzających wiedzę z zakresu państw, stolic oraz flag europejskich. Klasy I-III bardzo starannie i z dużym zaangażowaniem wykonały prace artystyczne.   Działania te zostały uwiecznione w postaci gazetki na tablicy szkolnej.

Celem Europejskiego Dnia Języków Obcych jest zachęcenie uczniów do nauki języków oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Poprzez coroczne organizowanie tej uroczystości pokazujemy uczniom, iż uczenie się języków innych krajów pomaga nam się wzajemnie zrozumieć oraz przekroczyć różnice kulturowe.