Plik do pobrania:

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Pałecznicy