ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W DNIU 26.06.2020 R.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w dniu 26.06.2020 r.

Zakończenie odbędzie się w trzech grupach na sali gimnastycznej:

       1. Klasa VIII – godz. 8.30 – 9.30

       2. Przedszkole 3 i 4 latki – godz. 10.10 – 10.40

       3. Klasa 0 – godz. 11.10 – 11.40

Pozostałych uczniów zapraszamy indywidualnie do sal lekcyjnych :

       1. Klasa I – godz. 9.30 – 10.00

       2. Klasa II – godz. 9.40 – 10.10

       3. Klasa III- godz. 9.50 – 10.20

 

       4. Klasa V – godz. 10.00 – 11.00

       5. KlasaVI – godz. 11.00 – 12.00

       6. KlasaVII – godz. 12.00 – 13.00

 

Przypominamy, iż obowiązują zasady bezpieczeństwa, tzn. zachowanie odległości, obowiązek noszenia maseczek przez rodziców oraz dezynfekcja rąk.

Istnieje możliwość odbioru świadectw w sekretariacie szkoły w dniach 29.06 – 03.07 w godz. 07.00 – 15.00.