OGŁOSZENIE

Dzień 01 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym czasie nie będą umieszczane w planach zajęć tematy online oraz prace domowe do realizacji 🙂