OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOŻYWIANIA

 

Rodziców uczniów klas I-VIII i oddziałów przedszkolnych korzystających z dożywiania prosimy  o wypełnienie/napisanie poniższego oświadczenia dotyczącego zwrotu nadpłaty za dożywianie za miesiąc marzec Oświadczenie  należy wrzucić do skrzynki pocztowej  do dnia 28.05.2020r.

Pobierz: OŚWIWADCZENIE