PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, KONSULTACJI ORAZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Deklaracja –.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Deklaracja – konsultacje

 

This article was written by admin