WYTYCZNE GIS, MZ i MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny opracowali wytyczne dotyczące:

– egzaminów (w tym egzaminów ósmoklasisty)

https://www.gov.pl/attachment/0fe8d728-3686-4d89-8a68-201c1a0846b6

– zajęć rewalidacyjnych
–  konsultacji uczniów z nauczycielami w szkole