KONSULTACJE ÓSMOKLASISTÓW

Ósmoklasisto!  od 25.05.2020 r. masz możliwość konsultacji z nauczycielami z w szkole. Termin i godziny konsultacji uzgadniasz z nauczycielem danego.

Ósmoklasisto! 
od 25.05.2020 r. masz możliwość konsultacji
z nauczycielami z w szkole.
Termin i godziny konsultacji uzgadniasz
z nauczycielem danego przedmiotu.

This article was written by admin