KONSULTACJE ÓSMOKLASISTÓW

Ósmoklasisto! 
od 25.05.2020 r. masz możliwość konsultacji
z nauczycielami z w szkole.
Termin i godziny konsultacji uzgadniasz
z nauczycielem danego przedmiotu.