Od  poniedziałku (11.05.2020 r.) rozpoczęło się przyjmowanie wniosków do szkoły.
Wszystkie szczegóły na ten temat znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.zs2.lubartow.pl.
Link do filmu z ofertą edukacyjną szkoły: