NABÓR DO LICEUM I TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. PAWŁA KAROLA SANGUSZKI W LUBARTOWIE

Od  poniedziałku (11.05.2020 r.) rozpoczęło się przyjmowanie wniosków do szkoły. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdują się na stronie internetowej.

Od  poniedziałku (11.05.2020 r.) rozpoczęło się przyjmowanie wniosków do szkoły.
Wszystkie szczegóły na ten temat znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.zs2.lubartow.pl.
Link do filmu z ofertą edukacyjną szkoły:

This article was written by admin