TERMINY EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Materiały: Komunikat w sprawie przeprowadzenia egzaminów w 2020 roku

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020