INFORMACJA DYREKTORA DOTYCZĄCA PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY