POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

W dniach od 26 XI do 11 XII 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy prowadzona była zbiórka darów rzeczowych w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” dla dzieci potrzebujących pomocy z rodzin wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych. W ramach akcji zbierane były środki czystości, higieny osobistej, odzież, zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, słodycze i trwałe artykuły spożywcze ( mąka, cukier, ryż, kasza, olej). Dary zebrane podczas zbiórki zostały przekazane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. Sztab Akcji PDPZ nr 240 przy Szkole Podstawowej w Pałecznicy działał przy współpracy wolontariuszy oraz szefa sztabu Akcji – pracowników szkoły.