OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11LISTOPADA

Uroczystą akademię, z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości, rozpoczęliśmy od wprowadzenia Sztandaru Szkoły. O symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewaliśmy hymn narodowy, biorąc w ten sposób udział w akcji „Szkoła do Hymnu”.
Uczniowie, wcielając się w role żołnierzy, zaborców, Polski stworzyli niezapomnianą lekcję historii. W montażu słowno – muzycznym przybliżyli koleżankom i kolegom ważne informacje z dziejów Polski, recytowali wiersze patriotyczne. Szkolny chór zaśpiewał kilka pieśni: „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani”, „Rota” „ Jak długo w sercach naszych”.
Drugą część uroczystości stanowił koncert utworów patriotycznych. Mieliśmy okazję wysłuchać wspaniałych interpretacji piosenek: „Co to jest niepodległość?”, „Jestem Polakiem”, „Ojczyzno ma”, „Uwierz, Polsko”.
Uczniowie pamiętali także o odświętnym stroju i kotylionie.

Podczas uroczystości szkolnej z okazji Święta Niepodległości również przedszkolaki zaprezentowały się recytując wiersze o symbolach narodowych.
Akademia, przygotowana przez uczniów pod opieką p. Joanny Baran i Elżbiety Karczewskiej