PRÓBNA EWAKUACJA W NASZEJ SZKOLE

 

Ewakuacja w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy 30 października 2019 r. w Szkoły Podstawowej w Pałecznicy zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacji pracowników i uczniów. Zgodnie z wcześniej przyjętym scenariuszem w akcji udział wzięły jednostki PSP Lubartów, OSP Pałecznica, OSP Brzeźnica Książęca, OSP Brzeźnica Bychawska , OSP Górka Lubartowska zaalarmowane przez Powiatowe Stanowisko Kierowania. Strażacy po odebraniu od Dyrektora Szkoły informacji, strażacy podjęli odpowiednie działania. W ewakuacji uczestniczyło 108 osób w tym: 93 uczniów 10 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Głównym celem było sprawdzenie w praktyce, czy uczniowie i pracownicy szkoły potrafią w sposób zgodny z obowiązującymi procedurami zachować się w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia. Pani dyrektor Emilia Kowalska wraz z mł. kpt. Grzegorzem Szczęchem podziękowała wszystkim za sprawną ewakuację. Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje.