Informujemy, że zgodnie ze szkolnym harmonogramem dodatkowych dni wolnych dzień 31.10.2019 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.