OGŁOSZENIE!

Informujemy, że zgodnie ze szkolnym harmonogramem dodatkowych dni wolnych dzień 31.10.2019 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Informujemy, że zgodnie ze szkolnym harmonogramem dodatkowych dni wolnych dzień 31.10.2019 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

This article was written by admin