„JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI…”

22 października 2019r. w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci
z klasy I. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy I zaprezentowały  swoje umiejętności w programie artystycznym, oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości.

Następnie „pierwszoklasiści” uroczyście ślubowali na sztandar szkoły:

„W obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście:
Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia
ŚLUBUJĘ
Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą
ŚLUBUJĘ
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły oraz domu rodzinnego
ŚLUBUJĘ
Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom
ŚLUBUJĘ
Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość
ŚLUBUJĘ”.

Po ślubowaniu  Dyrektor Szkoły pani  Emilia Kowalska dokonała ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem,  wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia / uczennicę Szkoły Podstawowej w Pałecznicy” a  wychowawczyni klasy pierwszej pani Dorota Kaczor wręczyła uczniom dyplomy. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

« z 2 »