BIEG PO ZDROWIE

           Na terenie Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Pałecznicy w terminie I-V 2019r. klasa IV uczestniczyła w zajęciach o tematyce prozdrowotnej.

Celem programu było propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia poprzez promowanie mody na niepalenie w aspekcie chorób cywilizacyjnych.

Koordynator stosował zróżnicowane metody aktywizujące podczas zajęć. Uczniowie uczyli się asertywnej odmowy , przeprowadzali i analizowali wywiad z osobą niepalącą, tworzyli projekty o skutkach palenie papierosów. Dzieci dyskutowały, wymieniały doświadczenia, refleksje
i pomysły.

Tematyka zajęć była ciekawa , a w pomoc dzieciom angażowali się rodzice.

Anna Piechota