V KONGRES MISYJNY POD HASŁEM ,,DUCH ŚWIĘTY POSYŁA NAS” W PLISZCZYNIE

       8 czerwca 2019 roku dzieci ze szkoły Podstawowej w Pałecznicy a klas II- VII wzięły udział
w Kongresie Misyjnym w Pliszczynie.

     Kongres rozpoczął się wspólną animacją misyjną. Mali misjonarze uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem Abp. Stanisław Budzika.

     Na konkurs dzieci przywiozły latawce – symbol lekkości, lotności i podatności na moc
i działanie Ducha Świętego. Prace dzieci można było podziwiać na kongresowej wystawie,
a najciekawsze zostały nagrodzone.

W kategorii wiekowej klas 4-8: II miejsce zajęli  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pałecznicy. Latawiec wykonały dziewczęta z klasy VII.

     Mali misjonarze mieli okazję spotkać się z misjonarzami: z s. Reginą Park FMM z Korei Południowej i o. Emmanuelem Noufe z Burkina Faso. Byli również obecni misjonarze pochodzący z naszej archidiecezji ks. Stanisław Stanisławek i ks. Szymon Czuwara. Na Kongresie były również przedstawicielki sekretariatu krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci:
p. Anna Sobiech i s. Katarzyna Murawska FMM

Podczas krótkiej katechezy animatorki z sekretariatu krajowego PDMD wprowadziły uczestników spotkania
w program papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.  Modlitwa 5 palców papieża Franciszka to sposób, by modlitwą ogarnąć cały świat, a przez uczynki miłosierdzia i uczestnictwo w PDMD dzielić się „chlebem i wiarą”
z dziećmi całego świata.

      Podczas kongresu była również okazja na zakup pamiątek misyjnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się lemury wykonane przez dzieci z Madagaskaru.

   Elżbieta Karczewska