DZIEŃ ZIEMI

        Do tradycji szkolnych wpisaliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Święto Ziemi
w naszej szkole zostało uświetnione przygotowanym apelem przez uczniów klasy V, VII i VIII.
W montażu słowno-muzycznym dzieci opisywały piękno przyrody oraz, w jaki sposób nasze poczynania wpływają na środowisko, w którym żyjemy. Takie proekologiczne działania kształtują emocjonalny stosunek uczniów do środowiska i odpowiedzialność za stan przyrody
w najbliższym otoczeniu szkoły.

           Ponadto 16-05-2019r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Książki, który miał na celu promowanie postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Został on przygotowany przez bibliotekarkę p. Annę Piechotę i klasę VI.

Młodzi artyści przedstawili inscenizację „Książka” w której opowiedzieli o powstawaniu książki, jej zaletach i prośbach. Mówili o tym , że wszyscy muszą szanować i dbać o książki , bo są naszymi przyjaciółmi. Piosenki i tekst przedstawienia bardzo zaciekawiły widownię. Młodsi czytelnicy mogli dowiedzieć się, która książka jest najmniejsza a która największa na świecie.

Wszystkim towarzyszyły słowa J.W.Gomulickiego

Książka to studnia mądrości, skrzydło Cherubina,

Skarbnica wszelkiej wiedzy nigdy nieprzebrana,

najwierniejszy z przyjaciół, na Olimp drabina…

Prawda…lecz jeśli Dobra i jeśli Czytana

                                                                                                           Autor: Maryla Staszek, Anna Piechota

 

 

 

Ochrona gatunków zagrożonych

Ochrona gatunków zagrożonych