INFORMACJA

Informujemy, że dni 29,30 kwietnia i 2 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017 r. o organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).