OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2019/2020

informujemy, że w dniach od 24.04.2019 r. do 07.05.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy

Trwają zapisy do klas pierwszych dzieci:

7-letnich (rocznik 2012) objętych obowiązkiem szkolnym,

6-letnich (rocznik 2013) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.