SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Konkurs odbędzie się 6 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Pałecznicy.

Cele konkursu.

Konkurs popularyzuje literaturę poprzez piękno słowa mówionego,  rozbudzając poczucie estetyki, przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Pozwala na realizację marzeń artystycznych dzieci, pomagając w odkrywaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi.

Konkurs poprzez piękną recytację promuje dorobek myśli ludzkiej. Pozwala poznać twórców i ich dzieła.

Zmusza do refleksji i dostarcza wielu wzruszeń.

 

Zasady uczestnictwa.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas IV – VI i VII-VII.

Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolny utwór (wiersz lub fragment prozy).

Czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut.

 

Kryteria oceniania:

– dobór repertuaru do wieku ucznia,
– poprawne i płynne recytowanie,

– stopień pamięciowego opanowania utworu,

– używanie środków ekspresji,

– wrażenie artystyczne.