OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy informuje,
że wszystkie dzieci zapisane do oddziału przedszkolnego i oddziału przedszkolnego kl. „0” zostały przyjęte. 

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do w/w oddziałów.