Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego informuje,

że szkoła wznawia zajęcia od 24 kwietnia 2019 roku.